Materiały do pobrania

#Do pobrania

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego   im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

Zobacz

Prezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

Zobacz

Terminy konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Zobacz

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zobacz

Uchwała program wychowawczo - profilaktyczny

Zobacz

Wniosek o zwolnienie ucznia/uczennicy z części ostatnich zajęć lekcyjnych

Zobacz

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Zobacz

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Zobacz

Standardy ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem

Zobacz

Polityka ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem

Zobacz

Informacja o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych

Zobacz

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Zobacz

Regulamin wycieczek szkolnych

Zobacz

Klauzula informacyjna

Zobacz

Aneks do regulaminu funkcjonowania i eksploatacji monitoringu wizyjnego.

Zobacz

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zobacz

Klauzula informacyjna - monitoring                                                                                                              

Zobacz

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zobacz

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Zobacz

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Zobacz
Scroll to Top Skip to content