Materiały do pobrania

#Do pobrania

Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie obowiązująca od 01 września 2021 r.

Zobacz

Prezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

Zobacz

Terminy konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Zobacz


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zobacz

Pismo Dyrektora szkoły z 21.06.2021 r.

Zobacz

Koncepcja szkoły

Zobacz

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Zobacz

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Zobacz

Informacja o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych

Zobacz

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Zobacz

Regulamin wycieczek szkolnych

Zobacz

Klauzula informacyjna

Zobacz

Klauzula informacyjna - monitoring

Zobacz

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zobacz

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Zobacz

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Zobacz
Scroll to Top Skip to content