#PROFILE KLAS 2023/2024

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLASA - DWUJĘZYCZNA

Uwaga: podania o przyjęcie do klasy dwujęzycznej kandydaci składają

w terminie od 15 maja do 31 maja 2023 r. do godziny 15:00.

Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych,

który zostanie przeprowadzony 6 czerwca 2023 roku o godzinie 15:00.

KLASA HUMANISTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA

KLASA BIOMEDYCZNA

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNO - INFORMATYCZNA

KLASA MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA

KLASA MATEMATYCZNO - BIZNESOWA

Scroll to Top Skip to content