#PROFILE KLAS 2024/2025

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLASA - DWUJĘZYCZNA

Uwaga: podania o przyjęcie do klasy dwujęzycznej kandydaci składają

w terminie od 13 maja do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00.

Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych,

który zostanie przeprowadzony do 14 czerwca 2024 roku.

KLASA HUMANISTYCZNA - PSYCHOLOGICZNA

KLASA BIOMEDYCZNA

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

KLASA MATEMATYCZNO -FIZYCZNO - INFORMATYCZNA

KLASA MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA

Scroll to Top Skip to content