REKRUTACJA 2022/2023

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ NA ROK 2022/2023.

DOKUMENTY DO POBRANIA

#PROFILE KLAS 2022/2023

KLASA JĘZYKOWA W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM

Uwaga: podania o przyjęcie do klasy językowej w oddziale dwujęzycznym kandydaci składają
w terminie od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godziny 15:00.
Kulinarne szaleństwa podczas zajęć online na języku angielskim.
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-język angielski,
-język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski
NAUCZANE JĘZYKI:
I.-język angielski, II.-język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka
-język angielski,
-II język obcy wybrany przez ucznia.

Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych w terminie 1-15 czerwca 2022r.

KLASA HUMANISTYCZNA

Klasa 2a z wychowawcą dr Łukaszem Koperą -wycieczka do Sejmu RP
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-język polski,
-historia/wiedza o społeczeństwie/geografia
NAUCZANE JĘZYKI:
I.-język angielski, II.-język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-historia/wiedza o społeczeństwie/geografia,
-język angielski.

KLASA BIOMEDYCZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-biologia,
-chemia.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
- język polski, matematyka,
- biologia, chemia.

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


Z 3 PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-matematyka,
-język angielski,
-chemia/biologia/geografia.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-chemia/biologia/geografia,
-język angielski.

Z 2 PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-matematyka,
-chemia/biologia/geografia.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-chemia/biologia/geografia,
-wybrany język.

KLASA MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA

KLASA 3dg i 3cg w Poroninie - warsztaty matematyczne 2021/2022
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-matematyka,
-język angielski.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-język angielski oraz drugi wybrany język.

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNO- INFORMATYCZNA

Z 3 PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-matematyka,
-język angielski,
-fizyka/informatyka.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-język angielski, fizyka/informatyka.
Z 2 PRZEDMIOTAMI ROZSZERZONYMI
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-matematyka,
-fizyka/informatyka.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-fizyka/informatyka, wybrany język.

KLASA PSYCHOLOGICZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
-język polski,
-biologia.
NAUCZANE JĘZYKI:
I. - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język hiszpański.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
-język polski, matematyka,
-biologia, język angielski.
Klasa 3ap - dzień postaci z bajek
Scroll to Top Skip to content