Rekrutacja

Szanowni Rodzice! Drodzy Kandydaci do I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie!

Proponujemy następującą formę rekrutacji do naszego liceum:

 

  1. od 16 maja do 20 czerwca 2021 r. – przesłanie skanu (zdjęcia) wypełnionego i podpisanego podania na adres lub złożenie wypełnionego podania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 -15.00. Uwaga: podania o przyjęcie do klasy językowej w oddziale dwujęzycznym - od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godziny 15:00
  2. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. - uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).
  3. Kandydaci do klasy językowej w oddziale dwujęzycznym muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 21 lipca 2022r., godz. 10.00.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły-1 sierpnia 2022r.,  godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy 🙂

Scroll to Top Skip to content