Rekrutacja

Szanowni Rodzice! Drodzy Kandydaci do I LO im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie!

Proponujemy następującą formę rekrutacji do naszego liceum:

 

  1. od 13 maja do 19 czerwca 2024 r. – przesłanie skanu (zdjęcia) wypełnionego i podpisanego podania na adres lub złożenie wypełnionego podania w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 -15.00. Uwaga: podania o przyjęcie do klasy dwujęzycznej: od 13 maja do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00
  2. od 23 czerwca do 9 lipca 2024 r.  do godziny 15:00- uzupełnienie podania poprzez dostarczenie innych dokumentów (zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia, karta informacyjna otrzymana ze szkoły podstawowej).
  3. Kandydaci do klasy językowej w oddziale dwujęzycznym muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w terminie: 6 czerwca  2024 r. godzina 15:00.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 18 lipca 2024r., godz. 10.00.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły-25 lipca 2024 r.,  godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy 🙂

Scroll to Top Skip to content