Talenty "Sikorskiego"

Talenty "Sikorskiego"

Filip Żmigrodzki

1708522654939(1)

Filip Żmigrodzki w latach 2019 – 2023 był uczniem  klasy humanistycznej  I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Corocznie osiągał wysokie wyniki w nauce – w ostatnim roku jego średnia ocen wynosiła 5,75 i uzyskał tytuł Prymusa Absolwentów (przyznawany najlepszemu uczniowi).  

W ciągu czteroletniej edukacji w sposób ciągły rozwijał swoje humanistyczne zainteresowania i umiejętności podczas zajęć lekcyjnych poprzez systematyczne ibardzo aktywne uczestniczenie w nich. Poszerzał swoją wiedzę humanistyczną również poprzezsamokształcenie. 

Od pierwszej klasy przygotowywał się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przyInstytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.  W  klasie drugiej i trzeciej brał udział w eliminacjach II stopnia, zaś w klasie czwartej  - w zawodach centralnych. Ostatecznym rezultatem wytrwałej pracy ucznia jest zostanie w r. szk. 2022/2023 laureatem LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W związku z tym wynik  Filipa Żmigrodzkiego zmatury z języka polskiego z zakresu podstawowego i rozszerzonego to 100% . 

W ciągu czteroletniej nauki obecny absolwent liceum angażował się w wiele działań rozwijających jego humanistyczne i interdyscyplinarne zainteresowania, osiągając wysokie lokaty. To m.in. indywidualnie: udział w II etapie (eliminacje regionalne w Krakowie) XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im.Wojciecha Korfantego, a zespołowo: V miejsce w Polsce w konkursie CyberSkiller organizowanym przez Polsko – Japońską Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie oraz wyróżnienie w VII edycji Konkursu Historycznego „Patria Nostra”. W roku akademickim 2023/2024 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Ponadto Filip Żmigrodzki wykazał się postawą prospołeczną – reprezentował szkołę wuroczystościach szkolnych       i pozaszkolnych jako członek pocztu sztandarowego oraz działał wieloaspektowo na rzecz promocji szkoły                  w środowisku lokalnym. Na podkreślenie zasługuje też życzliwość i otwartość ucznia wobec innych – zarówno rówieśników, jak i kadry nauczycielskiej oraz pracowników technicznych szkoły.

Zuzanna Ślęzak

fot. Zuzia

Zuzanna Ślęzak została laureatką VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu „MATURA na 100 procent”, uzyskując na egzaminie maturalnym po 100 % z matematyki na PP i PR, j. angielskiego na PP i PR, fizyki na PR oraz 91 % z języka polskiego.

W pierwszym roku nauki w liceum została laureatką I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego o „Złoty Indeks Politechniki Śląskiej”. W latach 2018-2021 uzyskała tytuł „Kaon” w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, a także dwukrotnie została finalistką Ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego i Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego. Otrzymała również wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz bardzo dobry wynik w XXV Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny” i X Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym –  „EUREKA”.

W 2019 r. Zuzanna Ślęzak była finalistką innowacyjnego programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych „ADAMED SmartUp”,  realizowanego we współpracy z największymi polskimi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi (w tym Polską Akademią Nauk), przy udziale Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W 2021 r. została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH – z matematyki i fizyki. W etapie okręgowym uzyskała wynik po 100%.

Zuzanna Ślęzak jest laureatką stypendiów przyznawanych za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce: Prezesa Rady Ministrów (dwukrotnie – w latach 2019/2020 i 2020/20221) oraz Ministra Edukacji i Nauki (2020/2021). Uchwałą Rady Pedagogicznej I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie otrzymała tytuł Prymusa Absolwentów (2020/2021).

Scroll to Top Skip to content