I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

#I LO Sikorski

jest najstarszą i wielopokoleniową szkołą średnią w powiecie włoszczowskim. Powstała w roku 1945. W roku 2015 – I LO obchodziło jubileusz 70- lecia. Minione 70 lat to czas budowania bogatej tradycji i dynamicznego rozwoju placówki.

8 X 1983 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania szkoła otrzymała imię generała Władysława Sikorskiego. Wtedy też został ufundowany przez zakład opiekuńczy – VI oddział Transbudu i Radę Rodziców pierwszy sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona. Drugi, nowy sztandar ufundowali w roku 2010 absolwenci, wpłacając na ten cel dowolne kwoty. Sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona stanowi dla kolejnych pokoleń naszych uczniów drogowskaz wierności Ojczyźnie i Prawdzie.

I Liceum Ogólnokształcące im gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
silownia
#Przez 70 lat działania Liceum
wiele się zmieniło: struktura organizacyjna, wygląd budynku i sal lekcyjnych, skład rady pedagogicznej, uczniowie. Dzisiaj szkoła jest miejscem o nowoczesnym zagospodarowaniu terenu wokół budynku, z nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi (dzięki wykorzystaniu środków unijnych z różnych programów potwierdzających współpracę z lokalnym środowiskiem), z przyjazną uczniowi i profesjonalnie przygotowaną kadrą pedagogiczną, wykorzystującą nowoczesne metody i formy nauczania.
Uczniowie, oprócz zajęć szkolnych, uczestniczą w projektach obywatelskich i edukacyjnych (Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Młodzieżowa Akademia Samorządności, Mistrzostwa Debat Oksfordzkich), w specjalistycznych warsztatach i laboratoriach realizowanych we współpracy z UJ, AGH, PŚ, UJK, innowacyjnych projektach, j.np Nowa era informatyki, Innowacyjny program nauczania fizyki, Elementy fizyki medycznej, Warsztaty dziennikarskie, Elementy wiedzy o prawie, redagują szkolną gazetkę CeLOwnik, z udziałem środków unijnych zorganizowali Dni innowacji między Nidą a Pilicą.
#I LO we Włoszczowie rozwija
ofertę edukacyjno –wychowawczą szkoły, czego efektem jest wizerunek szkoły dającej zadowolenie uczniom (VI miejsce w województwie w rankingu Perspektyw 2015, wysokie wskaźniki EWD–szkoła sukcesu w 4 badanych przez CKE obszarach, średnie wyniki na egzaminie maturalnym powyżej średniej krajowej). I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie daje gruntowne podstawy merytoryczne, kształtuje charakter swoich wychowanków na całe życie. Absolwenci liceum świetnie sobie radzą na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą, zostają pracownikami naukowymi, prowadzą liczące się firmy, piastują ważne stanowiska w samorządach.

W roku jubileuszowym – na 70-lecie szkoły – maturzyści 2015 roku uzyskali I miejsce w TOP świętokrzyskich liceów, przygotowanym przez Echo Dnia pod względem wskaźnika zdawalności matur i 8 miejsce pod względem uzyskanych wyników matury. Jesteśmy jednym z dwu liceów w województwie świętokrzyskim, w którym wszyscy uczniowie zdali maturę. W tym samym roku Świętokrzyski Kurator Oświaty powierzył szkole zadanie przygotowania Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016.

sikorski
Scroll to Top Skip to content