X Międzyszkolny konkurs poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie serdecznie zapraszają uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich z terenu całej Polski do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego realizowanym pod patronatem Starosty Włoszczowskiego.


Prosimy o zapoznanie nauczycieli i uczniów z regulaminem konkursu. 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania również ze strony: www.1-lo.pl z zakładki Aktualności. 

Pragniemy również poinformować, że Organizatorzy planują wydanie tomiku utworów nagrodzonych w edycjach konkursu od VI do X. 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: 

Ewelina Ratusznik, tel. 695 201 530, e-mail:  

Urszula Słowik, tel. 509 773 634, e-mail:  


Załączniki w pliku pdf: 

1. Regulamin konkursu. 

2. Karta zgłoszenia do konkursu. 

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Uniejewski
Regulamin oraz karta zgłoszenia do X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Łukasza Uniejowskiego
Scroll to Top Skip to content