Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę", realizowanego w ramach programu "Polski Ład", Powiat Włoszczowski otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa w wysokości 71.182 zł na zadanie polegające na zorganizowaniu 2021 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. W projekcie "Poznaj Polski" wzięło udział I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, które na ww. cele otrzymało dotację w kwocie 9.910 zł. Wkład własny finansowy stanowił kwotę 4390 zł, pochodzącą z wpłat rodziców. Całkowity koszt zadania wyniósł 14300 zł. Kwotę wydatkowano na 2-dniową wycieczkę szkolną w dniach 30.11.-01.12.2021 r. do czterech punktów edukacyjnych: (345) Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej; (344) Zamek w Łańcucie; (359) Muzeum im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu; (338) Komańcza. Miejsce internowania kard. Stefana Wyszyńskiego.

Scroll to Top Skip to content