XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach serdecznie zapraszają uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego realizowanym pod patronatem Starosty Włoszczowskiego. 

Prosimy o zapoznanie nauczycieli i uczniów z regulaminem konkursu.  

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania ze strony: www.1-lo.pl  z zakładki "Wykaz olimpiad i konkursów". 

Prace należy nadsyłać w terminie do 4 maja 2023 roku. Finał konkursu odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 1100 w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu: 

Ewelina Ratusznik, tel. 695 201 530, e-mail:  

Urszula Słowik, tel. 509 773 634, e-mail:  

Justyna Kowalska, tel. 41 39 43 239, e-mail:  

Scroll to Top Skip to content