Klauzula

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - monitoring

Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna — pracownik 

Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników

Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców

Oświadczenie Zleceniodawcy o rezygnacji z monitorowania wzór

Pismo i ankieta do jednostek dot. monitoringu

Załacznik nr 1 do naboru na rok szkolny 2019-2020