Pliki do pobrania:


Statut

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Koncepcje szkoły

Program wychowawczy szkoły

Program profilaktyki

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja nauczyciela mianowanego

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Wniosek o ocenę dorobku

Wniosek o staż

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego