Pliki do pobrania:

 

 

 

Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego     im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie obowiązująca   od 01  września 2021 r

Prezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkoleStatut

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Pismo Dyrektora szkoły z 21.06.2021

Koncepcje szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Informacja o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Regulamin wycieczek szkolnych


 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja nauczyciela mianowanego

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Wniosek o ocenę dorobku

Wniosek o staż

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - monitoring

Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

 

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych  w zastępstwie  Dominiki Jankowicz, pełni od 1 kwietnia 2021 r Robert Łabuda, e-mail robert.labuda@cbi24.pl, tel. 881711500

 

 


 

Sprawozdania finansowe za 2019r

 

Sprawozdania finansowe za 2020r