Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Olimpijczycy są wśrod nas"