Regulamin VIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Olimpijczycy są wśrod nas"