15-03-2018 Wyniki w VI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego

 

Wyniki

w VI Międzyszkolnym  Konkursie Poetyckim  im. Łukasza Uniejewskiego

 

 

I Kategoria: szkoły gimnazjalne i podstawowe


I miejsce:       Katarzyna Migacz, Szkoła Podstawowa w Olesznie

 

II miejsce:      Magdalena Hupa, Zespół Placówek Oświatowych nr  1 we Włoszczowie

                         Paulina Robak, Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach

 

III  miejsce:   Ewa Struska, Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

                        Agata Cymba, Zespół Placówek Oświatowych Miąsowa

 

 

Wyróżnienia:  Marta Jakubowska, Gimnazjum Ćmielów

                         Bartłomiej Janik, Zespół Placówek Oświatowych n r 1 we Włoszczowie

                         Anna Lasek, Zespół Placówek Oświatowych w Rytwianach

                        Mariusz Miętkiewicz, Gimnazjum nr 2 przy Powiatowym Młodzieżowym    
                        Ośrodku Wychowawczym w Rembowie

 

 

II kategoria - szkoły ponadgimnazjalne


I miejsce:  Maciej Henryk Modzelewski, Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w        
                   Białobrzegach

 

II miejsce:  Julia Łata, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica                
                     we  Włoszczowie

                   Karolina Kłoczko, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego       
                   we Włoszczowie

 

III miejsce:  Dominik Frejowski, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego                 
                     we Włoszczowie

                      Patrycja Wrońska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 2 im. hetmana Stefana
                     Czarnieckiego we Włoszczowie

                    Jakub Długoborski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. hetmana Stefana
                    Czarnieckiego we Włoszczowie

 

Wyróżnienia: Karina Standerska, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

                        we Włoszczowie

                           Natalia Pluta, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana
                          Czarnieckiego we Włoszczowie

                          Izabela Błeszyńska, I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława
                         Sikorskiego we Włoszczowie