18-09-2018 Wycieczka dla szkolnych działaczy

Dnia 18 września 2018 roku grupa czterdziestu jeden uczniów pod opieką pani wicedyrektor Moniki Kaczkowskiej – Pilarskiej, pani pedagog Moniki Rembas, pani bibliotekarki Moniki Kurzac oraz ks. Kamila Nartowskiego udała się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

W Pieskowej Skale zwiedziliśmy zamek, w którym obejrzeliśmy wystawę sztuki i wysłuchaliśmy opowieści o historii miejscowości. Udało się nam zobaczyć również Maczugę Herkulesa.

W Ojcowie wspinaliśmy się na Górę Chełmową oraz odwiedziliśmy Grotę Łokietka. Na koniec mieliśmy okazję zobaczyć ruiny zamku Kazimierskiego i kaplicę stojącą na wodzie.

Cały wyjazd został zwieńczony ogniskiem w Grodzisku, gdzie uczestnicy integrowali się grając w piłkę oraz śpiewając przy ognisku. Wycieczka była nagrodą dla uczniów, którzy sumiennie brali udział w życiu szkoły i działali na rzecz jej dobrego imienia. Całość kosztów była pokryta przez Radę Rodziców.