03-10-2018 Wybieramy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniu 03.10.2018r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Głos można było oddać w bibliotece szkolnej. Karty do głosowania wydawała ko misja wyborcza, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

 

Liczenie głosów odbyło się w obecności opiekuna Samorządu oraz członków komisji.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 08.10.2018r. w dniu Święta Patrona Szkoły.