05-06-2014 WARSZTATY FIZYCZNE

 

30 maja grupa uczniów z klasy IIc i Id realizowała zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Instytutu Fizyki UJ w Krakowie. Rokrocznie organizowane wyjazdy edukacyjne  uczniów na wykłady, pokazy, warsztaty, to efekt wieloletniej współpracy nauczyciela fizyki Iwony Karaś z uczelniami wyższymi. Zajęcia stanowiły poszerzenie i uzupełnienie zagadnień fizycznych realizowanych w zakresie rozszerzonym jak i podstawowym. Praca i zaangażowanie naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez prowadzących zajęcia pracowników UJ. Po warsztatach fizycznych uczniowie zwiedzili Muzeum Historii Fotografii zgłębiając zagadnienia związane z techniką i technologią, zdobnictwem i zastosowaniem fotografii. Wspólnie z nauczycielem języka polskiego Panią Eweliną Ratusznik analizowali portrety wybitnych osobowości ze świata literatury, nauki i sztuki.