24-01-2018 VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

 I Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w VI  Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim  im. Łukasza Uniejewskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: dla uczniów klas VII szkół podstawowych i gimnazjalistów (I kategoria) i szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria).

 

 

 Zasady uczestnictwa:


 1. Każdy autor zgłasza dwa wiersze  o dowolnej tematyce
 2. Do konkursu można zgłaszać utwory oryginalne nigdzie wcześniej niepublikowane     i nienagradzane
 3. Utwory w dwóch egzemplarzach należy nadesłać wyłącznie w wydruku komputerowym (format A-4) w 4 egzemplarzach każdy tekst.
 4. Wiersze muszą być opatrzone godłem, które zastępuje imię i nazwisko autora. Godłem może być słowo, zestaw liter lub cyfr
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem, z adnotacją zawierającą:
  - kategorię – I (szkoła  podstawowa i gimnazjum) lub II ( szkoły ponadgimnazjalne)
  - imię i nazwisko autora wierszy oraz nauczyciela opiekuna
  - nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualnej publikacji wierszy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne wykorzystanie moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których decyduje organizator konkursu.
                                                                                           Czytelny podpis
UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich obok podpisu uczestnika powinien się znaleźć podpis nauczyciela-opiekuna lub rodzica-prawnego opiekuna

 

 

 Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie twórców tzw. młodą poezją i poetą o przerwanej drodze twórczej
 2. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, wrażliwości językowej
 3. Umożliwianie wymiany myśli między młodymi twórcami a poetami starszego pokolenia
 4. Inspirowanie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie - kim jest dziś młody poeta, czego poszukuje w życiu.

 

 

Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać w terminie do 9 lutego  2018 roku. Ocena prac przez Jurorów nastąpi w lutym.  Termin finału i lista laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przekazana telefonicznie.

 

Adres do korespondencji:
I Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wiśniowa 12,   29-100 Włoszczowa, tel. 413942412
www.1-lo.pl,   e-mail: lo_wloszczowa@poczta.onet.pl

 

Nagrody i wyróżnienia:
Jury przyzna nagrody rzeczowe w każdej kategorii (za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia). Nagrodą może być też publikacja wyróżnionych utworów oraz spotkanie            z ciekawymi reprezentantami kultury i sztuki.

 

Patronat honorowy:                                            
Starosta Włoszczowski                                                        Patronat medialny:
                                                                                            Echo Dnia, TV Włoszczowa

 

Patronat naukowy:
Związek Literatów - Oddział Świętokrzyski                                                                                                                             
    

 

                                                                                             

 Z wierszy Łukasza Uniejewskiego:

 

***

spotkałem Go
szedłem z Nim
był taki pokraczny
chudy
rudy z brodą
w granatowej kurtce
takiej niemodnej
i starych spodniach
lekko się zataczał
i pluł na boki
miał kolczyk w lewym uchu
i dogoniłem Go
i zląkłem się spojrzeć na Niego
i uciekłem przed Nim
tak
to na pewno był On
którego szukam

 

 

 być może ostatni

 przyszedł sen o słodkiej twarzy

biały starzec

płakał bezgłośnie

łzami gorącymi

niebo roziskrzyło

blade wargi w uśmiechu drżały

 


usta komuś wyszeptały niepotrzebnie

czy to już koniec

to było oczywiste

 


w księdze cudów

napisano

wiara nadzieją miłości

to wszystko

a na drugi brzegu Styksu

wolność

tam zaczyna się życie

tu i teraz

 

 

błaho ale z sercem

królewny miewają łaskotki

łaskotki to cecha wielkich dam

podobnie jak humory i miny

 


lecz wielkie damy

kochają najczulej

kochają najwierniej te z łaskotkami

 


bo one kochają miłością szaloną

jedynie prawdziwą

realnie możliwą