06-06-2013 Studencji Nobel 2013 dla naszej absolwentki

Agnieszka Ślęzak, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie  jako JEDYNA z naszego terenu otrzymała wyróżnienie na poziomie regionalnym w Studenckim Noblu - to bardzo prestiżowy konkurs ogólnopolski. Dostało je  10 osób z grona ponad 50 aplikujących. To kolejny sukces  tej studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach po otrzymaniu Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs organizowało Biuro Innowacji Województwa Świętokrzyskiego wraz z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Do konkursu wliczały się aktywności społeczne, zainteresowania, osiągnięcia naukowe,  itp.  Warto podkreślić, że Agnieszka jest Absolwentką, która wciąż współpracuje ze swoją szkołą średnią, wdrażając wiele inicjatyw dla jej rozwoju. W ubiegłym roku zorganizowała  na boisku liceum profesjonalną rekonstrukcję historyczną i spotkanie z kombatantami.