11-12-2009 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS
Uczniowie wszystkich włoszczowskich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Uzależnieniach i Chorobie AIDS, który został zorganizowany w naszym liceum przez pedagoga szkolnego Monikę Rembas i nauczyciela biologii Anetę Banaś. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Komendy Powiatowej Policji i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. Celem zorganizowanego konkursu było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej i pogłębienie wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem. Bardzo ważnym zadaniem było także przybliżenie skutków wywołanych wirusem HIV i zrozumienie problemu AIDS. Przebieg konkursu był niezwykle emocjonujący, a rywalizacja bardzo zacięta. Zwycięzcę wyłoniła dopiero dwukrotna dogrywka. I miejsce zajęła Ewelina Kita, II miejsce należało do Jarosława Zyźniaka, a trzecie miejsce stało się udziałem Kingi Dudek. Laureaci konkursu, to uczniowie I LO Sikorskiego. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat wirusa HIV i choroby AIDS (objawów, zapobiegania i leczenia), znajomością Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zagadnieniami ogólnymi używania, nadużywania i uzależnienia od alkoholu, tytoniu i narkotyków. Gratulując uczniom wiedzy i życząc dalszych sukcesów nagrody wręczyli: dyrektor I LO Sikorskiego Bożena Kaczor oraz Aleksandra Włodarczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie. Fundatorami nagród głównych dla zwycięzców byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa. Upominki dla trzech wyróżnionych uczestników konkursu przekazała podkomisarz Maria Płonkiewicz reprezentująca Komendę Powiatową Policji we Włoszczowie. Mając na uwadze zgubny wpływ środków uzależniających na zdrowie i psychikę oraz postawy młodych ludzi, mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.