06-07-2009 Po klasyfikacji...
Klasa I c za najwyższą w szkole frekwencję (94%) wygrała czek na 1000 zł ufundowany prze Radę Rodziców. 100% frekwencję mieli uczniowie klasy I c: Cierpiński Piotr, Charaziński Łukasz, Tatar Dominika, Trojszczak Anna oraz uczennica klasy I d: Rajczykowska Katarzyna. 55% naszych uczniów uzyskało wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Średnią ocen 5,0 i więcej uzyskało 12 uczniów, zaś 4,75 - 5,0 osiągnęło 15 uczniów.