19-12-2017 Kamil Pytel po raz drugi odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Gratulujemy Kamilowi Pytlowi  – uczniowi klasy III c  uhonorowania  prestiżowym stypendium. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów została zorganizowana 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akt przyznania stypendium Kamil Pytel otrzymał  w imieniu Prezesa Rady Ministrów z rąk Agata Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiej oraz Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. GRATULUJEMY !