15-06-2012 Inżynier projektu turbin geotermalnych w TurboCare Inc, USA

I LO  gościło w swoich murach absolwenta, który mógłby zapewne o sobie powiedzieć, że   osiągnął sukces  życiowy. Uzyskał solidne wykształcenie, ma dobrą pracę, układa sobie życie osobiste. Na spotkanie z naszymi uczniami przybył w towarzystwie żony Anny.  W czasie rozmowy z licealistami Paweł podkreślił ważną rolę naszej placówki, która stanowiła dobrą bazę dla jego dalszej edukacji. Paweł w "Sikorskim" był uczniem ambitnej klasy, z której ponad 90% uczniów ukończyło prestiżowe uczelnie i kierunki studiów, a obecnie realizują się w różnych dziedzinach gospodarki, biznesu i nauki.  Poniżej wymieniamy osiągnięcia, z których Szkoła jako placówka  wprowadzająca młodych ludzi w dorosłe życie  jest dumna: Paweł Lech - w latach 2000 - 2004 uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, magister inżynier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w trakcie studiów stypendysta rocznego projektu Renewable Energy Science (RES) na Islandii z tytułem Master of Science Uniwersytetu w Reykjaviku i Akureyri o specjalizacji energetyki geotermalnej, od 2009 roku inżynier w firmie TurboCare Sp. z o. o. we Wrocławiu, obecnie inżynier projektu turbin geotermalnych w TurboCare Inc, USA.