16-01-2018 HUMANIŚCI I FIZYCY RAZEM

 

Uczniowie klas Ia i Ib, pod opieką Iwony Karaś i Eweliny Ratusznik udali się do Krakowa. Uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Janusz Konarski zadbał o wszelkie szczegóły naszego pobytu. Podczas zajęć prowadzonych przez asystentów UJ uczniowie wykonywali ćwiczenia z mechaniki i termodynamiki. Praca wymagała  logicznego myślenia i analizy zjawisk, umiejętności niezbędnych zarówno  w zdobywaniu wiedzy z zakresu naukach ścisłych jak i humanistycznych. Pracownicy UJ świetnie przygotowali stanowiska pracy uczniów i w przemiłej atmosferze zachęcili wszystkich uczestników warsztatów do kolejnych zajęć, na które z niecierpliwością oczekujemy.  Po zmaganiach fizycznych udaliśmy się do nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Zwiedziliśmy wystawę "Bibliotheca Magna - Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów", ukazującą  dzieje Biblioteki Jagiellońskiej, której początki sięgają końca piętnastego wieku. Ostatnim punktem  wycieczki był spacer po Rynku Główny. Nie sposób było się oprzeć pięknej, urokliwej atmosferze tego miejsca.