Rok szkolny 1999-2000


Klasa IV a
Wych. klasy - mgr Jolanta Ɓowicka

 1. Bąba Janusz
 2. Czaja Anna
 3. Dorywalski Sebastian
 4. Emilijanowicz Katarzyna
 5. Gorski Tomasz
 6. Grzegorczyk Renata
 7. Klimczyk MichaƂ
 8. Klocek Magdalena
 9. KocyƂak Karolina
 10. Libera Agnieszka
 11. Lichosik Karol
 12. Machnik PaweƂ
 13. Maciejczyk Anna
 14. Paluch Aleksandra
 15. Piech ElĆŒbieta
 16. Popczyk MAgdalena
 17. Robak Wojciech
 18. Rogula Marek
 19. Skrzypek Ɓukasz
 20. Sobczyk Agnieszka
 21. Staroszczyk Olga
 22. Stolarczyk Daniel
 23. SzczypiƄska Anna
 24. SzymaƄski Ɓukasz
 25. ƚliwiƄska Sylwia
 26. Tatar MichaƂ
 27. WąchaƂa Magdalena
 28. Wytrych Katarzyna

Klasa IV b
Wych. klasy - mgr Jan BƂaut

 1. Adamczyk Ilona
 2. BƂoƄska Ewa
 3. Borowska Dorota
 4. Bugajniak Ewa
 5. Cabaj Ewelina
 6. Cabaj Magdalena
 7. Gaj Agata
 8. Gąsior Justyna
 9. GieroƄ Marek
 10. Gorniak Katarzyna
 11. Jakubowska Monika
 12. Kaczmarek Jolanta
 13. KosiƄski MirosƂaw
 14. Michalecka Magdalena
 15. Piechowska Magdalena
 16. Poddebniak Renata
 17. Rutkowska Anna
 18. Stawowczyk Damian
 19. Strzelec Mariusz
 20. Suliga Sylwia
 21. szafraƄski Marnic
 22. Szymkiewicz Renata
 23. Szyra Agnieszka
 24. Wyciszkiewicz Justyna
 25. Znojek MichaƂ

Klasa IV c
Wych. klasy - mgr Helena Sobala

 1. Adamczyk Dorota
 2. Albrycht Kamila
 3. BaƂa Iwona
 4. Brzdek Magdalena
 5. Dec Marta
 6. Gorska Monika
 7. Grabiec Lidia
 8. Grabiec Piotr
 9. Huszno Izabela
 10. Jaworska Katarzyna
 11. Jeczmyk Monika
 12. Kaczmarek Monika
 13. Krupski Daniel
 14. Kurzac Monika
 15. Kusa Ɓukasz
 16. KuterasiƄska MoƂgorzata
 17. Mieszczankowski Ksawery
 18. NowiƄska Katarzyna
 19. Pedziwilk Anna
 20. Piątek Marta
 21. PƂachta Karolina
 22. Podstawka Ɓukasz
 23. Smal Ernest
 24. Sobczyk Marcin
 25. Stawowczyk Marek
 26. Suliga Ɓukasz
 27. Toborek Ewelina
 28. Tomczyk Jolanta
 29. Trochym Katarzyna
 30. Turczyn Edyta
 31. Wojtalczyk PaweƂ
 32. Wojcik Adrian