Rok szkolny 1996-1997

 

Klasa IV a
Wych. klasy - mgr Iwona Karaœ

 1. Andzel Kinga
 2. Barańska Agnieszka
 3. Cebrzyńska Justyna
 4. Cieœlik Justyna
 5. Grabiec Urszula
 6. Grzybek Monika
 7. Górecka Sylwia
 8. Kaczkowska Sylwia
 9. Karbowniak Anna
 10. Koszyka Justyna
 11. Łaskawska Aneta
 12. MAzur Ewa
 13. Mesjasz Agnieszka
 14. Migoń Paweł
 15. Niewiadomska Magdalena
 16. Otwinowski Damian
 17. Pawlik Aneta
 18. Plebanek Radosław
 19. Sikora Ilona
 20. Sitkowska Katarzyna
 21. Skrobisz Ewa
 22. Stańko Anita
 23. Starczewski Karol
 24. Tkacz Adam
 25. Wdowiak Edyta

 

Klasa IV b
Wych. klasy - mgr Stanisław Wilk

 1. Baniak Marcin
 2. Błoński Kamil
 3. Bolechowski Mariusz
 4. Celebański Paweł
 5. Jamróz Julita
 6. Janik Katarzyna
 7. Klocek Anna
 8. Kowalczyk Marcin
 9. Krzyżanowski Marcin
 10. Ksišżek Mariola
 11. Magdziarz Renata
 12. Makoœ Magdalena
 13. Marcinkowska Iwona
 14. Matuszewski Krzysztof
 15. Myk Katarzyna
 16. Pištkowska Joanna
 17. Piechowski Paweł
 18. Rams Sylwia
 19. Skoczek Monika
 20. Soból Tomasz
 21. Staroszczyk Joanna
 22. Stawowczyk Magdalena
 23. Suchacki Marcin
 24. Sztabacki Michał
 25. Szymala Iwona

 

Klasa IV c
Wych. klasy - mgr Barbara Siut

 1. Bobrowska Agnieszka
 2. Bugajniak Agnieszka
 3. Bulski Paweł
 4. Ciszewska Edyta
 5. Janik Bartłomiej
 6. Jurek Agnieszka
 7. Kaleta Przemysław
 8. Kosiński Michał
 9. Maj Ewelina
 10. Marcinkowski Tomasz
 11. Nawrocka Monika
 12. Pianka Jagwiga
 13. Pigulski Krzysztof
 14. Pikos Bartłomiej
 15. Pikos Wojciech
 16. Poœpiech Tomasz
 17. Rabiej Nina
 18. Sadowska Monika
 19. Słowik Magdalena
 20. Spurek Marta
 21. Staroszczyk Marcin
 22. Staszczyk Piotr
 23. Szczepanik Joanna
 24. Wojczuk Edyta

 

Klasa IV d
Wych. klasy - mgr Stanisław Kurzac

 1. Bizoń Agnieszka
 2. Bluzma Ewa
 3. Chruœciel Marta
 4. Dudziński Tomasz
 5. Dybowska MArta
 6. Huda Joanna
 7. Jabłoński Tomasz
 8. Klapa Beata
 9. Klapa Grzegorz
 10. Kaszała Karol
 11. Kozioł Robert
 12. Kubiak Bartłomiej
 13. Kucharczyk Agnieszka
 14. Matyœkiewicz Edyta
 15. Nadolska Sylwia
 16. Skrobisz Joanna
 17. Szmal Aneta
 18. Wasik Marta
 19. Wychowaniec Ewa
 20. Wydrych Justyna
 21. Zbroińska Małgorzata