Rok szkolny 1962-63

 

Klasa XI a
Wych. klasy - mgr Jakub Dąbrowski

 1. Zdzisława Barcicka
 2. Elżbieta Bomba
 3. Elżbieta Bratek
 4. Marian Ciszek
 5. Jan Cygan
 6. Krystyna Depta
 7. Jerzy Drobiecki
 8. Alicja Fornal
 9. Marian Jamróz
 10. Krystyna Karczmarek
 11. Henryk Klocek
 12. Barbara Kłudziak
 13. Jadwiga Koszyka
 14. Zofia Lipowicz
 15. Ewa Łączek
 16. Janina Noga
 17. Janina Nowak
 18. Janusz Nowak
 19. Jan Olak
 20. Zenon Pudło
 21. Teresa Rajca
 22. Barbara Rak
 23. Czesław Robak
 24. Stanisław Stępniak
 25. Zofia Świeboda
 26. Tadeusz Węgrzyn
 27. Anna Wilk

 

Klasa XI b
Wych. klasy - mgr Henryk Piotrkowski

 1. Alfreda Bielecka
 2. Zofia Bryła
 3. Kazimiera Burczyn
 4. Zofia Chrzanowska
 5. Andrzej Dębecki
 6. Teresa Grabowska
 7. Jolanta Grzechnik
 8. Witold Grzechnik
 9. Zbigniew Jastrząb
 10. Henryka Kaczmarska
 11. Magdalena Kizon
 12. Ireneusz Kocyłak
 13. Janina Kowalska
 14. Marek Majchrzak
 15. Zbigniew Niedzielski
 16. Agnieszka Pikulska
 17. Alina Popczyk
 18. Maria Skiba
 19. Wojciech Sosnowski
 20. Stefan Stępień
 21. Jerzy Sztabiński
 22. Michał Ścibisz
 23. Elżbieta Ślęzak
 24. Jan Toborek
 25. Maciej Waszkiewicz
 26. Henryk Wyrwał