„Sikorski” proponuje:

 

KLASA POLITECHNICZNA:

 

 

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

 

 

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka
Język angielski
Chemia  lub geografia lub biologia

Dodatkowe  zajęcia pozalekcyjne:

Warsztaty matematyczne

 Zajęcia z Native Speakerami

Laboratoria  przyrodnicze

Języki obce:

Język angielski – wiodący
Drugi język do wyboru: niemiecki lub  rosyjski lub  hiszpański

Opis klasy:

*        Nauka w tej klasie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, chemii/biologii/geografii oraz języka angielskiego

*        Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na wielopoziomowych warsztatach matematycznych prowadzonych przez nauczycieli przy współudziale absolwentów I LO – studentów UW, AGH, PK, PŚ, WAT

*        Uczniowie będą mogli pogłębiać swoja wiedzę na zajęciach prowadzonych w Instytucie Biologii, Chemii, Geografii  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

*        Uczniowie tej klasy będą poznawać techniki laboratoryjne, planować i wykonywać eksperymenty

Perspektywy dalszej nauki:

Absolwenci tej klasy mogą  podjąć  studia na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą np.: analityka medyczna, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo żywności, biofizyka, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, budownictwo, chemia (informatyczna, leków, kosmetyczna, medyczna), dietetyka, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, kosmetologia, leśnictwo, matematyka, mechatronika, mikrobiologia, położnictwo, pielęgniarstwo, psychologia, zarządzanie, zootechnika, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, zarządzanie, budowa maszyn ochrona środowiska oraz wiele innych.