Sikorski” proponuje:

 

 

MATEMATYCZNO – FIZYCZNO – INFORMATYCZNA

 

 

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka
Język angielski
Fizyka lub informatyka

Dodatkowe  zajęcia pozalekcyjne:

 Warsztaty matematyczne

 Zajęcia z Native Speakerami

Języki obce:

Język angielski – wiodący
Drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski lub hiszpański

Opis klasy:

*        Nauka w tej klasie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub informatyki oraz języka angielskiego

*        Uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na wielopoziomowych warsztatach matematycznych prowadzonych przez nauczycieli przy współudziale absolwentów I LO – studentów UW, AGH, PK, PŚ, WAT

*        Uczniowie będą poznawać techniki laboratoryjne, planować i wykonywać eksperymenty

*        Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych  w ramach zajęć na UJ w Krakowie, UJK w Kielcach, Politechnice Świętokrzyskiej, Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

*        Uczniowie będą wykorzystywali nowoczesne techniki komputerowe, będą uczestniczyli w kursach e-learningowych i projektach edukacyjnych oraz zwiedzą nowoczesne zakłady pracy i laboratoria techniczne

*        Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej pozwolą rozbudować wyobraźnię graficzną i przestrzenną oraz wykształcić umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów grafiki użytkowej na potrzeby reklamy   i mediów

Perspektywy dalszej nauki:

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów na większości kierunków inżynierskich w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granicą np.: informatyka, matematyka, fizyka, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, grafika komputerowa, architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, geodezja
i kartografia oraz wiele innych.