Sikorski” proponuje:

 

KLASA HUMANISTYCZNO- JĘZYKOWA


 

Przedmioty rozszerzone:

język polski, j. angielski,  II język obcy lub WOS lub historia lub geografia

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

- Projekty obywatelskie i spotkania z dziennikarzami, native speakerami

- Warsztaty dziennikarskie i językowe

- Elementy prawa i udział w rozprawach sądowych

- Warsztaty filmowe

- Wyjazdy  do teatru, kina, muzeów, na wystawy i projekty  artystyczne

Języki obce:

Język angielski (wiodący),

Język niemiecki lub  j. rosyjski lub  j. hiszpański (do wyboru)

Opis klasy:

W tej klasie:

- rozwiniesz  zdolności literackie, językowe, artystyczne,  

- przygotujesz się do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,
- nauczysz się analizować  i interpretować  zjawiska społeczne, medialne, gospodarcze i polityczne,
- poznasz specyfikę  zawodów prawniczych,
- nauczysz się sztuki kreowania własnego wizerunku,  
-poprzez wymiany międzynarodowe i zajęcia z native speakerami  będziesz skutecznie i swobodnie porozumiewać się w obcych językach,  

-sprawdzisz swoje umiejętności  w  konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

- przygotujesz się  do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z : języka obcego, języka polskiego oraz z  wiedzy o społeczeństwie lub historii lub geografii

Perspektywy dalszej nauki:

Absolwenci mogą  studiować m.in. filologie obce, prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, public relations, bezpieczeństwo wewnętrzne, profilaktykę społeczną i resocjalizację, socjologię, pedagogikę, psychologię, bibliotekoznawstwo, filozofię i inne. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych w szkole teatralnej i filmowej (m.in. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach).