Sikorski proponuje:

 

KLASA BIOMEDYCZNA:

 

 

Przedmioty rozszerzone:

Biologia

Chemia lub język angielski

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

Elementy warsztatów :

 - z ratownictwa medycznego.
 - ze zdrowego żywienia.
 - podstawy analizy leków/wizaż.
 - chemia w farmacji/ chemia kosmetyczna.

Języki obce:

Język angielski - wiodący

Drugi język do wyboru: niemiecki lub  rosyjski lub hiszpański

Opis klasy:

Nauka w tej klasie służy:

przygotowaniu  do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii.
Edukacja biologiczna i chemiczna urozmaicona jest:
doświadczeniami realizowanymi w pracowniach oraz wyjazdowymi  warsztatami przyrodniczymi, kółkami biologicznymi, chemicznymi (np. warsztaty w Centrum Symulacji Medycznych w Suwałkach, Muzeum Farmacji w Krakowie),
zajęciami laboratoryjnymi we współpracy z uczelniami (UJ, UJK, WSEPiNM w Kielcach),
organizowaniem działań ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej,  poszerzeniem wiedzy o problemach zdrowia człowieka,
zajęciami z  zastosowaniem nauk przyrodniczych w farmacji, np.: w otrzymywaniu leków, syropów, maści, witamin, ich właściwości lecznicze i toksyczne,
kształtowaniem  postaw zdrowotnych  i proekologicznych,
podstawową wiedzą  z zakresu troski o zdrowie, urodę, estetykę ciała, elementami wiedzy z analizy kolorystycznej, tuszowania wad figury i stylizacji twarzy.

 

Perspektywy dalszej nauki:

Nauka w klasie o profilu biomedycznym przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, weterynaria, leśnictwo, radiologia, logopedia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności, żywienie człowieka, biotechnologia, psychologia, wychowanie fizyczne, rekreacja, kosmetologia, , bezpieczeństwo narodowe, służby mundurowe, inżynieria chemiczna, chemia spożywcza, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne i wiele innych.